22 พฤษภาคม 2562 พายุถล่มอำเภอวังสะพุงบ้านวัดเสียหาย

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/breaking-news/372561

นายอำเภอวังสะพุงกล่าวว่าพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดเป็นวาตภัย  และพายุฝนฟ้าคะนองนี้ได้สงบลงเมื่อเวลาประมาณ 17.00 น.  ตนจึงสั่งการแนะนำอัตรากำลังจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กองช่าง  อส. อำเภอวังสะพุงในพื้นที่ได้ออกไปสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน  ประกอบด้วยตำบลหนองหญ้าปล้อง ความเสียหายเบื้องต้น วัด 1 แห่ง ตำบลโคกขมิ้นเสียหาย ตำบลผาบิ้ง จำนวน 2 หลังคา รวมบ้านเรือนราษฎรเสียหายในเบื้องต้นจำนวน 51 หลังคา วัด จำนวน 1 แห่ง เหตุเกิดครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายบาดเจ็บและเสียชีวิต และประชาชนมีบ้านเสียหายหนักได้มีที่พักอาศัยชั่วคราวกับญาติ  ในด้านการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ได้ประสานการช่วยเหลือเรื่องงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ก่อนถ้าไม่เพียงพอจะได้ใช้งบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังฯและใช้แรงงานจากจิตอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติในการช่วยเหลือต่อไป